Scroll Top

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο Δικτυακό μας τόπο, κάνοντας χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας) συμφωνείτε με αυτούς.
Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή με οποιοδήποτε μέρος αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού μας τόπου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν κείμενο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία:

 • ˝Πελάτης/Αγοραστής/Χρήστης/Εσύ/Εσείςαναφέρεται σε εσάς, το πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και αποδέχεται κατ’ επέκταση του όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας
 • ˝Αγαθά˝ αναφέρεται στο προϊόν/υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη από την Εταιρεία
 • ˝Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας˝ αναφέρεται σε όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), κατοχυρωμένα ή μη σχέδια, πνευματικά δικαιώματα, σήματα, τεχνογνωσίες καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να είναι εφαρμοστέα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου,
 • ˝Εταιρεία/Πωλητής/Εμάς/Εμείς/Μας˝ αναφέρεται στην Εταιρεία {EVANGELOS V. TRAINING CENTRE LTD (Registration no. HE371136//TIC: 10371136C – THE TRADITIONAL WING CHUN KUNG FU ACADEMY}.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Δύναται:

 • Να παρακολουθείτε ζωντανά αρχεία ήχου και βίντεο από τον ιστότοπό μας, και
 • Να κάνετε χρήση [των υπηρεσιών του ιστότοπού μας] μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού,
 • Να υπόκεισθε σε άλλες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Απαγορεύεται να κάνετε λήψη οποιουδήποτε υλικού από τον ιστότοπό μας ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για δικούς σας προσωπικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό μας τόπο για άλλους σκοπούς.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας.

Απαγορεύεται:

 • η αναδημοσίευση υλικού από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλο ιστότοπο),
 • η πώληση, ενοικίαση ή υποαδειοδότηση υλικού από τον ιστότοπό μας.
 • η δημόσια προβολή οποιουδήποτε υλικού από τον ιστότοπό μας.
 • η εκμετάλλευση υλικού από τον ιστότοπό μας για εμπορικό σκοπό ή
 • η αναδιανομή υλικού από τον ιστότοπό μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε μερικώς ή ολικώς την πρόσβαση τόσο σε μέρη του ιστότοπού μας όσο και σε ολόκληρο τον ιστότοπο, κατά την κρίση μας· απαγορεύεται να παρακάμπτετε ή να αγνοείτε ή να προσπαθείτε να παρακάμψετε ή να αγνοήσετε τυχόν μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απαγορεύεται να:

 • χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενεργείτε κατά τέτοιο τρόπο που να προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη στον ιστότοπο ή στη λειτουργία αυτού, ή στη διαθεσιμότητά του ή στην προσβασιμότητα στον ιστότοπο,
 • χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι αθέμιτος, παράνομος, δόλιος, ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε αθέμιτο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα ·
 • χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταφέρετε, να αποστείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής, ιό υπολογιστών, δούρειο ίππο, σκουλήκι, καταγραφέα πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλα κακόβουλα λογισμικά υπολογιστή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παράγονται ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας, θα αποτελούν πλέον, στο μέτρο που δεν έχουν ήδη κατοχυρωθεί, την απόλυτη ιδιοκτησία της Εταιρείας και ο Αγοραστής θα κάνει ό,τι είναι λογικά απαραίτητο προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα αυτά ανήκουν στην Εταιρεία, με την εκτέλεση των κατάλληλων μέσων ή τη σύναψη συμφωνιών με τρίτους.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο ιστότοπος αποτελεί ιδία ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια του δικτυακού τόπου, ο ήχος, τα βίντεο, τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στο Δικτυακό τόπο (το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα “Σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από Εμάς ή έχουμε άδεια χρήσης τους και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους αθέμιτου ανταγωνισμού της Κύπρου, δικαιοδοσίες εξωτερικού και διεθνείς συμβάσεις.

Το “Περιεχόμενο” και τα “Σημάτα” παρέχονται στον Δικτυακό τόπο “ΩΣ ΕΙΝΑΙ” για ενημέρωση και προσωπική σας χρήση μόνο. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κανένα μέρος του Ιστότοπου και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, συγκεντρωθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, δημοσιευθεί, προβληθεί δημόσια, κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, διαδοθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή αλλιώς γίνει εκμετάλλευση αυτού για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Με την προϋπόθεση ότι πληρείτε τα κριτήρια για τη χρήση του Ιστότοπου, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και ζωντανής παρακολούθησης ή λήψης οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει κατάλληλη πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Επιφυλασσόμεθα όλων των δικαιωμάτων που δεν σας παραχωρούνται ρητά στο δικτυακό τόπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετρητά καθώς και όλες οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, εμβάσματα ή μεταφορά BACS είναι όλοι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής. Όλα τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας έως ότου πληρωθούν εξ ολοκλήρου.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Τόσο ο Πελάτης όσο και εμείς οι ίδιοι διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε οποιαδήποτε Συμφωνία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των ήδη δρομολογημένων υπηρεσιών. Δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων, όταν μια Υπηρεσία θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται κατ’ ουσία σε εξέλιξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οποιαδήποτε περιγραφή που δίνεται ή χρησιμοποιείτε για τα Αγαθά, δίνεται μόνο για αναγνώριση και η χρήση αυτής της περιγραφής δεν συνιστά πώληση βασιζόμενη σε αυτή την περιγραφή. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν βασίζεται σε καμία περιγραφή κατά τη σύναψη της σύμβασης.

ΔΕΙΓΜΑ

Όταν δείγμα των Αγαθών προβάλλεται και εξετάζεται από τον Αγοραστή, τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι ένα τέτοιο δείγμα προβάλλεται και εξετάζεται με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στον Αγοραστή να κρίνει μόνος του την ποιότητα του υλικού και όχι έτσι να αποτελεί πώληση δια δείγματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο κίνδυνος για τα Αγαθά μεταβιβάζεται στον Αγοραστή τη στιγμή που τα αγαθά αποστέλλονται από το χώρο της Εταιρείας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας και να σταματήσουμε τη δημοσίευση του ιστότοπού μας, ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς ειδοποίηση ή επεξήγηση· και εκτός από το βαθμό που προβλέπεται ρητά κατά διάφορο τρόπο σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή μετά τη διακοπή ή την αλλαγή οποιωνδήποτε υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ή εάν σταματήσουμε τη δημοσίευση αυτού.

ΕΥΘΥΝΗ

Καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσης δεν θα αναληφθεί ή θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία αναφορικά με οποιαδήποτε (προσυμβατική) δήλωση της Εταιρείας σε σχέση με την ποιότητα των Αγαθών της, ή που έγινε για λογαριασμό της, στον Πελάτη ή σε οποιοδήποτε μέρος ενεργεί για λογαριασμό της, πριν από τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, στα πλαίσια δηλώσεων σχετικά με την ποιότητα των Αγαθών.

Καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσης δεν θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία προς τον Πελάτη για οποιονδήποτε ρητό όρο της παρούσας σύμβασης, όταν ο όρος αυτός σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την ποιότητα των Αγαθών.

Καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσης δεν θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία σχετικά με τυχόν ζημιές, τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Όλοι οι σιωπηροί όροι, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ικανοποιητική ποιότητα των Αγαθών για οποιονδήποτε σκοπό (είτε γνωστοποιούνται στον Πωλητή είτε όχι) εξαιρούνται από τη σύμβαση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος και όλο το Περιεχόμενο στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τρέχουσας ή μελλοντικής προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών, παρέχονται «ως έχουν» και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή (προσυμβατική) δήλωση ως προς τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου. Τόσο η Εταιρεία όσο και οποιαδήποτε εταιρεία χαρτοφυλακίου, θυγατρική ή θυγατρική του Πωλητή, δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ειδική, επακόλουθη ή άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους που υπέστη ή προκλήθηκε, που σχετίζεται με τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Περιεχόμενου ή του Ιστότοπου ή οποιαδήποτε λειτουργικότητά του ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, ακόμη και αν η Εταιρεία έχει ρητά ενημερωθεί σχετικά.

ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία προκύψει από γεγονότα ή συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου του, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε πράξεις του Θεού, απεργίες, αποκλεισμούς, ατυχήματα, πόλεμο, πυρκαγιά, βλάβη εργοστασίου ή μηχανημάτων ή έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα πρώτων υλών από φυσική πηγή προμήθειας και ο Πωλητής θα δικαιούται εύλογη παράταση των υποχρεώσεών του. Εάν η καθυστέρηση επιμείνει για τέτοιο διάστημα που ο Πωλητής το θεωρεί υπερβολικό, μπορεί, χωρίς ευθύνη εκ μέρους του, να καταγγείλει τη σύμβαση.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τίποτα που περιέχεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ως θεμελίωση ή θα υπονοεί οποιασδήποτε εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των μερών και τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θεωρείται ότι ερμηνεύει κάποιο από τα μέρη ως αντιπρόσωπο του άλλου.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Συμφωνία μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για την πώληση Αγαθών σε κάθε περίπτωση, δεν εκχωρείται ή μεταβιβάζεται από τον Αγοραστή, όπως επίσης και η εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης υπεργολαβίας εκ μέρους του, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία εκάστου μέρους να επιβάλει οποτεδήποτε ή για οποιαδήποτε περίοδο οποιονδήποτε ή περισσότερους από τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα οποτεδήποτε στη συνέχεια να εκτελέσει όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

ΡΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η διάταξη αυτή θα εξαλειφθεί ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως ωσάν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις να είχαν συμφωνηθεί με την άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη όντας εξαλειφθείσα.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και τη χρήση των υπηρεσιών μας/την αγορά των προϊόντων μας, συναινείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κύπρου αναφορικά με όλες τις διαφορές που θα προκύψουν από αυτήν. Εάν κάποιος από αυτούς τους όρους θεωρηθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό των εξαιρέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω), τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα εξαλειφθεί από αυτούς τους όρους και οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η παράλειψη της Εταιρείας να επιβάλει οποιαδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και σε οποιαδήποτε Συμφωνία ή αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας καταγγελίας, δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβάλει κάθε διάταξη. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν τροποποιούνται, μεταβάλλονται, διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται παρά μόνο γραπτώς και υπογράφονται από δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρείας.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον [18] ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο [και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις] εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον [18] ετών και κατανοείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τον Ιστότοπο χωρίς να παράσχει προσωπικές πληροφορίες. Οι διακομιστές του Ιστότοπου σε τέτοιες περιπτώσεις θα συλλέγουν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη, αλλά όχι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε άλλη διακριτική πληροφορία. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται στον Ιστότοπο, των σελίδων που προβάλλονται κ.λπ. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να καθορίσει τη χρήση της Ιστοσελίδας και για να βελτιώσει το Περιεχόμενο σε αυτήν. Η Εταιρεία αναθεωρεί συνεχώς τα συστήματα και τα δεδομένα της προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτούς τους όρους κατά καιρούς όπως κρίνει σκόπιμο και η συνεχής χρήση του ιστότοπου από εσάς σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε προσαρμογή στους παρόντες όρους. Εάν υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, αυτές θα ανακοινωθούν στην αρχική σελίδα μας και σε άλλες βασικές σελίδες του ιστότοπού μας. Συνεπώς, συνιστάται να διαβάζετε ξανά αυτή τη δήλωση σε τακτική βάση.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και τα μέρη υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στην Κύπρο.

Ρυθμίσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες μέσω του περιηγητή για συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως στην μορφή των μικρών αρχείων κειμένου. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι εμποδίζοντας κάποιους τύπους μικρών αρχείων κειμένου ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.